TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Bilgilendirme
 
   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Nisan 2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 24 Haziran 2013 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanmış ve ilk toplantısını 02.07.2013 tarihinde gerçekleştirerek göreve başlamıştır.
 
     Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan "Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları" na göre çalışmalarını sürdürmekte olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, gerek Üniversitemiz birimlerinden gerekse başka kurum ve kuruluşlardan yapılan başvurulardan biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik araştırmaları ve biyobenzer ürünler için kıyaslanabilirlik çalışmaları dışında kalan, gönüllüler üzerinde yapılacak her türlü klinik araştırma (Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV ilaç klinik araştırmaları, ileri tedavi tıbbi ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar, gözlemsel ilaç çalışmaları, gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar, tıbbi cihazlarla yapılacak klinik araştırmalar, kozmetik hammadde veya ürünlerle yapılacak etkililik ve güvenlilik çalışmaları, endüstriyel ileri tıbbi ürünlerle ve endüstriyel olmayan ileri tıbbi ürünlerle yapılacak araştırmalar, gen tedavisi klinik araştırmaları, yeni bir cerrahi metot araştırması, kök hücre nakli araştırması ile doku ve organ nakli araştırması) ve kozmetik hammadde veya ürünler ile yapılacak etkililik ve güvenlilik çalışmalarının değerlendirilmesini yaparak bilimsel ve etik yönden görüş oluşturacaktır.
 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, ayrıca gözlemsel ilaç dışı çalışmalar, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile hücre veya doku kültürü ile yapılacak invitro çalışmaları, gen polimorfizm araştırmaları, hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak girişimsel olmayan klinik araştırmaları bilimsel ve etik yönden değerlendirecektir.
 
 
Başvuru Ücreti
 
    Etik Kurula yapılacak ilk başvuruda Bakanlığın belirlediği ve internet sayfasında yayınladığı başvuru ücretini geçmeyecek şekilde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul’unun gösterdiği adrese başvuru ücreti yatırılır ve dekontun aslı ve bir örneği başvuru dosyasına eklenir. Uzmanlık tezleri ve/veya akademik amaçlı araştırmalar için başvuru ücreti talep edilmez.
 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.