TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
İlaç Dışı Araştırmalar
 

İLAÇ DIŞI KLİNİK  ARAŞTIRMALAR

       İlaç Dışı Çalışmaları İçin Gerekli Belgeler İle İlgili Açıklamalar

İlaç  dışı   araştırmalar için   beyaz  klasör  hazırlanmalıdır.

Aşağıda belirtilen klinik araştırmalar Etik  Kurul  onayı  alındıktan  sonra  çalışmaya  başlanabilmesi   için S.B. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü  ile  S.B. Tedavi  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü’nden   izin  alınması  gerekmektedir.

 

1.      Gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları  (S.B. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden)

2.      Tıbbi cihazlarla yapılacak klinik araştırmalar  (S.B. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden)

3.      Endüstriyel ileri tıbbi ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar  (S.B.Tedavi Hiz. Genel Müdürlüğü’nden)

4.      Endüstriyel olmayan ileri tıbbi ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar(S.B.Tedavi Hiz. Genel Müdürlüğü’nden)

5.      İnsanlar üzerinde yapılacak kök hücre nakli araştırmaları (S.B.Tedavi Hiz. Genel Müdürlüğü’nden)

6.      Organ ve doku nakli araştırmaları (S.B.Tedavi Hiz. Genel Müdürlüğü’nden)

7.      Cerrahi araştırmaları, gen tedavisi araştırmaları (S.B.Tedavi Hiz. Genel Müdürlüğü’nden)

 

BAŞVURU  FORMLARI

 

NOT: Aşağıdaki  18, 19, 20, 21 ve 22 numaralı  formlardan  araştırma konusu ve yöntemine  uygun olarak sadece  bir tanesi  doldurulacaktır.  17 ve 6-16  numaralı  formların araştırma ile ilgili olanları  araştırma  başvuru  dosyasında  bulunacaktır.

 

PROTOKOL BİLGİLERİ

ARAŞTIRMA BÜTÇE FORMU (TR)

ARAŞTIRMA BÜTÇE FORMU (TR-ING)

DÜNYA TIP BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRGESİ

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU (FORM 10)

GENETİK ÇALIŞMALAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU (FORM 10a)

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILACAK BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER ANLAŞMASI (TR) (FORM 11)

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILACAK BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER ANLAŞMASI (TR-ING)

OLGU RAPOR FORMU (FORM 12)

DEKANLIK MAKAMI (FORM 13)

ÖZGEÇMİŞ FORMU (FORM 14)

ARAŞTIRMA EKİBİNİ İKU VE İLU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME BELGESİ (FORM 15)

İNDEKS (FORM 16)

ÖN BİLGİ FORMU (FORM 17)

UZMANLIK TEZİ/AKADEMİK AMAÇLI GİRİŞİMSEL İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU (FORM 18)

GİRİŞİMSEL İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU (FORM 19)

TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMU (FORM 20)

TIBBİ CİHAZLAR İLE YAPILAN GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU (FORM 21)

UZMANLIK TEZLERİ VE/VEYA AKADEMİK AMAÇLI YAPILACAK TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMU (FORM 22)

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.