ANASAYFA
İLGİLİ MEVZUAT
BAŞVURULAR
-İlaç Araştırmaları
-İlaç Dışı Araştırmalar
-Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar
-Bilgilendirme
BAŞVURU ÜCRETLERİ
KURUL ÜYELERİ
TOPLANTI TAKVİMİ
DUYURULAR
İLETİŞİM


                Gaziosmanpaşa Üniversitesi
                 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Nisan 2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 24 Haziran 2013 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanmış ve ilk toplantısını 02.07.2013 tarihinde gerçekleştirerek göreve başlamıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan "Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları " na göre çalışmalarını sürdürmekte olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, gerek Üniversitemiz birimlerinden gerekse başka kurum ve kuruluşlardan yapılan başvurulardan biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik araştırmaları ve biyobenzer ürünler için kıyaslanabilirlik çalışmaları dışında kalan, gönüllüler üzerinde yapılacak her türlü klinik araştırma (Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV ilaç klinik araştırmaları, ileri tedavi tıbbi ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar, gözlemsel ilaç çalışmaları, gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar, tıbbi cihazlarla yapılacak klinik araştırmalar, kozmetik hammadde veya ürünlerle yapılacak etkililik ve güvenlilik çalışmaları, endüstriyel ileri tıbbi ürünlerle ve endüstriyel olmayan ileri tıbbi ürünlerle yapılacak araştırmalar, gen tedavisi klinik araştırmaları, yeni bir cerrahi metot araştırması, kök hücre nakli araştırması ile doku ve organ nakli araştırması) ve kozmetik hammadde veya ürünler ile yapılacak etkililik ve güvenlilik çalışmalarının değerlendirilmesini yaparak bilimsel ve etik yönden görüş oluşturacaktır.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, ayrıca gözlemsel ilaç dışı çalışmalar, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile hücre veya doku kültürü ile yapılacak invitro çalışmaları, gen polimorfizm araştırmaları, hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak girişimsel olmayan klinik araştırmaları bilimsel ve etik yönden değerlendirecektir.

Doç. Dr. Resul YILMAZ

GOÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı